Venäjän Viisumianomus

Viisumianomuksen teko ja käsittely ovat muuttumassa edelleen, eikä ainakaan asiakkaan kannalta helpommaksi.

                -    ryhmäviisumianomustakaan ei voi enää täyttää käsin, pitää luoda sähköinen anomus, tulostaa ja toimittaa se toimittaa matkanjärjestäjälle.

                -    kaikissa anomuksissa vaaditaan venäläisen toimijan puolto ja anomukseen referenssinumero.

Viisumianomuksen liitteenä tarvitaan edelleen

        1.)    passikuvia 1 kpl

                -    kuva ei saa olla 6 kk. vanhempi

                -    kuvan pitää olla oikea passikuva

        2a.)    -    henkilökohtaisen viisumianomuksen (kertaviisumi ja nk. pitkät viisumit) mukana pitää olla passi, jonka on oltava voimassa matkan jälkeen vielä puoli vuotta

                        - nämä anomukset voi täyttää vain netissä. Osoitteessa https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx   voi täyttää lomakkeen. Sen jälkeen tulostaa ja allekirjoittaa se.

                        - tulostusasetuksissa on erityisesti huomioitava ettei saa olla mitään lomakkeen kokoon vaikuttavaa asetusta ks. tulostusohjeet

        2b.)    -    ryhmäviisumianomus pitäisi myös täyttää netissä. Seuraavasta osoitteesta löytyy täytettävä sähköinen lomake https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx .Asian helpottamiseksi voit kopioida lomakkeen seuraavista linkeistä "Tietokoneen näytöllä täytettävä lomake" tai "Käsin täytettävä lomake" täyttää käsin tai koneella huolellisesti joka kohtaan kaikki tiedossasi olevat asiat ja lähettää se minulle. Hoidan sitten anomuksen muuttamisen vaadittavaan sähköiseen muotoon.

Mukaan on liitettävä valokopio passin kuva-aukeamasta

                        -    valokopion pitää olla mustavalkoinen ja erittäin selvä, kaikki merkinnät helposti luettavissa

                        -    mielellään keskellä paperia. Kopion reunasta ei saa puuttua milliäkään.

                        -    valokopion pitää olla myöskin passin kanssa saman kokoinen kopiokoneella suoraan 1:1

        3a.)    -    henkilökohtaisiin viisumeihin Venäjällä voimassa olevasta matkavakuutuksesta vakuutusyhtiön todistus

                        -    todistuksessa pitää olla selvät päivämäärät, jotka kattavat matka-ajan, yhtiön leima ja allekirjoitus.

        3b.)    -    ryhmäviisumianomukseen ei tarvitse erikseen liittää matkavakuutusta

                        -    tarkista passin kunto ja voimassaolo. Passi ei saa olla rikkoutumaisillaan. Rikkinäisellä passilla ei pääse pois Venäjältä, ja sen pitää olla matkan jälkeen ehdottomasti vielä vähintään puoli vuotta voimassa

         

                

                Mallitäytetty lomake

                Lomakkeen täyttöohjeita