JR 56 asemasota ja perääntymisvaihe 1941-1944

Matkan tarkoitus on seurata asemasodan vaiheita mm. Karhumäessä, Poventsassa, Krivillä, ja Maaselässä. Samoin perääntymisvaihetta Porajärven kautta Suojärvelle.

Hahmotelma on pääpiirteissään seuraavanlainen:

1.päivä

2.päivä

3.päivä

4.päivä

5.päivä

 

 

Tämä on vain pääpiirteittäinen hahmotelma, hienosäätöä toki voidaan tehdä.

Matkalla on luonnollisesti mukana sotahistorian asiantuntija.

 

 

Antti Viljanen

Ojantie 100, 23450 Lokalahti

Puh 050 - 5969541

Fax 02 8415333

antti.viljanen@matkaviljanen.fi